G LINGERIE

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN MÜŞTERİ AYDINLATMA METNİ

 

SAFARİ KLİP TEKSTİL VE KİMYEVİ MADDELER TİC.A.Ş. (“Şirket”) bünyesinin G LİNGERİE, markası olarak, her türlü kumaş, halı, battaniye, masa örtüsü, kilim, iplik, çorap ipliği ve saire dokuma, giyim, konfeksiyon mamülleri, giyim eşyaları ve iç çamaşırı ile her türlü tekstil ürünleri, triko örme mamullerinin üretimi, ihracı, ithali, pazarlaması ve dahili ticareti, toptan alım satımı, ihracatı ve ticareti ile uğraşmakta olup tekstil ürünlerimizi, uluslararası kalite standartlarında sağlıklı ve güvenilir olarak üretmekte, ihraç veya markalardan ithal etmekte, müşteri memnuniyeti sağlayan anlayışla ulaştırmaktayız.  

 

1-       VERİ SORUMLUSU SIFATIMIZ

 

Kişisel verilerinizi, aşağıda bilgilerini verdiğimiz veri sorumlusu sıfatıyla, gizlilik ilkelerine bağlı ve 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na (“Kanun”) uygun, satış kanallarımız üzerinden elde etmekte ve gizli tutmaktayız. Kişisel verilerin işlenme amaçları ve hukuki sebepleri; Kişisel Verileriniz hukuka ve iyi niyete uygun olarak belirli, açık ve meşru amaçlar için sınırlı, ölçülü ve amaç için gerekli şekilde işlenmektedir. Bu kapsamda kişisel verilerinizi; ve Kanun’un 4. Maddesinde emredilen sınırlar çerçevesinde, hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun, doğru ve güncel olarak, belirli, açık ve meşru amaçlar için, işlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü, işlenme amaçlarına uygun sürelerde muhafaza ederek işlemekteyiz. İşbu belge ile aydınlatma yükümlülüğünü yerine getirmekteyiz.

 

2-      İŞLENEN KİŞİSEL VERİLERİNİZ

 

İşbu başlık altında, Şirket tarafından işlenen ve Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) uyarınca kişisel veri sayılan verilerin hangileri olduğu, sayılanlarla sınırlı olmamak üzere, aşağıda belirtilmiştir.

 

• Kimlik Bilgisi (isim, soyisim, T.C. Kimlik numarası vb.)

• İletişim Bilgisi (adres, e-posta adresi)

• Müşteri İşlem Bilgisi ve Pazarlama Bilgileri (Sipariş bilgisi ve geçmişi, kampanya, anket, beğeni)

• İşlem Bilgisi (davranış ve dijital iz, IP)

• Kullanılan aracın (bilgisayar, telefon) teknik özellikleri (cihaz tipi) ve yazılım bilgileri (işletim sistemi)

• Konum (websitesine nerden ulaşıldığı)

 

3-      KİŞİSEL VERİLERİ İŞLEME AMACI

 

Kişisel verileriniz, adresinden erişebileceğiniz işbu Aydınlatma Metni ve Kanun’da belirtilen amaçlarla Kanun’un 5. ve 6. maddelerine uygun olarak işlenmektedir. Vergi Usul Kanunu çerçevesinde aldığınız mal ve hizmete karşılık fatura düzenlemek, yasal düzenlemelerin gerektirdiği veya zorunlu kıldığı şekilde, hukuki yükümlülüklerin yerine getirilmesini sağlamak, çağrı merkezi süreçlerini yönetmek, ileride doğabilecek hukuki uyuşmazlıklarda delil olarak ispat yükümlülüğünü yerine getirmek, şirket hukuk işlerinin icrası/takibini yapmak, Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi hakkındaki Kanun çerçevesinde elektronik ileti ile reklam promosyon kampanyalarla ilgili bilgilendirme yapmak, satış ve pazarlama faaliyetleri için yapılacak trafik ölçümleme, istatistiki analizler, segmentasyon/ profilleme ve CRM çalışmalarını yürütmek, müşteri memnuniyetinin ölçümlenmesi, şikâyet yönetimi, yeni hizmet ve ürünler ile ilgili görüş ve önerilerinizi almak,  ürün ve hizmetlere, şikayet ve taleplerinize yönelik tarafınıza bilgi vermek, online satış    ile ilgili üyeliğinizi, siparişlerinizi, ödeme işlemlerinizi gerçekleştirmek, 3.kişiler ile lojistik iş birliği sağlayıp ürün gönderimini sağlamak, ürün ve hizmetler önermek, online davranışsal reklamcılık ve pazarlama,  hizmet kalitesinin ölçülmesi, iletişim,  optimizasyon, denetim,  promosyon,  ilgi alanları belirleme, skorlama, profilleme,  iletişim yapmak, karşılaştırmalı ürün ve/veya hizmet teklifi,  kişisel verilerinizi şirketimize açıklamanıza konu olan,  Ana Sözleşmesinde yazılı olan faaliyet konusu; her türlü giyim, konfeksiyon mamülleri, giyim eşyaları ve iç çamaşırı ile her türlü tekstil ürünleri, triko örme mamullerinin üretimi, ihracı, ithali, pazarlaması ve dahili ticareti, toptan alım satımı, ihracatı ve ticareti ve benzeri satış işlerini düzenleyen kanun ve ilgili mevzuat kapsamında sizlere sunulacak  ürün ve hizmetlerde kullanılmak,  imzalanan sözleşmeler ve protokoller neticesinde iş ve işlemleri ifa edebilmek sizlere daha kaliteli ürün ve hizmet sunabilmek için alışveriş detaylarınız yasal sınırlar içerisinde gerekli mevzuatlar ve şirket işleyişinin zorunlu kıldığı sebeplerle işlenmektedir.

 

Faaliyetlerimiz ile ilgili olarak iletişim bilgileriniz üzerinden sunduğumuz ürün ve hizmetler hakkında bilgilendirme, yeni ürün ve hizmetlerin tanıtımı, özel teklifler için izin vermeniz halinde ticari elektronik iletileri göndermekteyiz. Bu iletimleri isteğiniz üzerine durdurmaktayız.

 

4-      KİŞİSEL VERİLERİN AKTARILABİLECEĞİ TARAFLAR VE AKTARMA AMACI

 

Müşterilere ilişkin kişisel veriler, Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde, Şirket tarafından sunulan ürün ve hizmetlerin ilgili kişilerin beğeni, kullanım alışkanlıkları ve ihtiyaçlarına göre özelleştirilerek ilgili kişilere önerilmesi ve tanıtılması için gerekli olan aktivitelerin planlanması ve icrası, Şirket tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden ilgili kişileri faydalandırmak için gerekli çalışmaların iş birimleri tarafından yapılması ve ilgili iş süreçlerinin yürütülmesi, Şirket tarafından yürütülen ticari faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için ilgili iş birimleri tarafından gerekli çalışmaların yapılması ve buna bağlı iş süreçlerinin yürütülmesi, Şirket'in ticari ve/veya iş stratejilerinin planlanması ve icrası ve Şirket'in ve Şirket'le iş ilişkisi içerisinde olan ilgili kişilerin hukuki, teknik ve ticari-iş güvenliğinin temini amaçları dahilinde gerçek kişiler veya özel hukuk tüzel kişileri, hissedarlar, iş ortakları, iştirakler ve bağlı ortaklıklar, tedarikçiler, yetkili kamu kurum ve kuruluşları, özel sigorta şirketleri, denetçiler, danışmanlar, sözleşmeli hizmet aldığımız, işbirliği yaptığımız, yurt içi kuruluşlar ile sosyal medya hesabımızda, Kanun’un 8. maddesine uygun belirlenen amaçlarla yurt içinde; Kanunun 9. maddesinde belirtilen şartların sağlanması halinde yurt dışında paylaşabilmekteyiz.

 

5-      KİŞİSEL VERİ TOPLAMA YÖNTEMLERİ VE HUKUKİ SEBEPLERİ

 

Kişisel veriler; internet sitesi, mobil uygulama ve sosyal mecralardaki bilgi ve talep formları, akıllı telefonlara indirilen aplikasyonlar gibi elektronik ortamlar aracılığıyla yahut fiziki ortamlarda toplanmaktadır. Kişisel verilerin toplanması ve işlenmesine dair hukuki sebepler aşağıdadır:

a-      Kişisel verilerin sözleşmelerin kurulması ve ifası ile doğrudan doğruya ilgili olması nedeniyle saklanması,

b-      Kişisel verilerin bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması amacıyla saklanması

c-      Kişisel verilerin kişilerin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla şirketin meşru menfaatleri için saklanmasının zorunlu olması

d-     Kişisel verilerin şirketin herhangi bir hukuki yükümlülüğünü yerine getirmesi amacıyla saklanması

e-      Mevzuatta kişisel verilerin saklanmasının açıkça öngörülmesi

f-       Sizlerin açık rızasının alınmasını gerektiren saklama faaliyetleri açısından veri sahiplerinin açık rızasının bulunması

 

Kişisel verileriniz yukarıda sayılanla dahilinde mağaza müşterisi olmanız sebebiyle muhasebe kayıtlarının tutulması, alışveriş geçmişi oluşturmak ve taleplerinize uygun hizmet sunabilmek için tarafınızdan temin edilerek ilgili mevzuat uyarınca saklanmaktadır. Kişisel verilerinizi, aynı adresten erişebileceğiniz, Kişisel Veri Saklama ve İmha Politikası’nda öngörülen sürelerde, gereken her türlü teknik ve idari tedbirleri alarak korumakta, bu sürenin bitimini izleyen periyodik imha süresinde silmekte, yok etmekte veya anonim hale getirmekteyiz.

 

6-      KİŞİSEL VERİ SAHİBİNİN KANUN’A DAYALI HAKLARI

Kanun kapsamında, aşağıdaki hakları haizsiniz. Şirket’imize başvurarak;

 

a)              Kendinize ait kişisel verilerin işlenip işlenmediğini öğrenme,

b)             İşlenen kişisel verileriniz varsa bunlara ilişkin bilgi talep etme,

c)              Kişisel verilerin işlenme amacını ve bu verilerin amaca uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

d)             Kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, kişisel verilerinizdeki hataların düzeltilmesini ve eğer aktarım yapılmışsa ilgili üçüncü kişiden bu düzeltmenin istenmesini talep etme,

e)              Kişisel verilerinizin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde Kişisel Verilerin Silinmesi, Yok Edilmesi veya Anonim Hale Getirilmesi Hakkında Yönetmelik Hükümleri uyarınca bu verilerin otuz gün içerisinde silinmesini, yok edilmesini ya da anonim hale getirilmesini isteme ve eğer aktarım yapılmışsa bu talebin aktarılan üçüncü kişilere iletilmesini isteme, 

f)              İşlenen verileriniz neticesinde kişi ile ilintili olumsuz bir sonuç çıkmasına itiraz etme,

g)             Kanun’a aykırı veri işleme nedeniyle zararının ortaya çıkması halinde zararını yasalar çerçevesinde talep etme haklarına sahipsiniz.

 

7-      BAŞVURU USULÜ VE İÇERİĞİ

 

Yukarıda belirtilen taleplere ilişkin başvurular;

a)              Hacı Ahmet Mah. Irmak Cad. No:1-9 Kat: 3 34421 Beyoğlu – İstanbul adresine yazılı olarak veya;

b)      Kayıtlı elektronik posta (KEP) adresi, güvenli elektronik imza, mobil imza ya da ilgili kişi tarafından Şirket’e daha önce bildirilen ve Şirket’in bilgi sistemlerinde kayıtlı bulunan elektronik posta adresini kullanmak suretiyle https://www.glingerie.com.tr/ ve info@glingerie.com.tr adreslerine elektronik posta yoluyla

c)              Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun ileride belirleyeceği herhangi bir yolla yapılabilecektir.

 

Başvurularda talebe ilişkin bilgi ve belgelerle birlikte;

a)              Ad, soyad ve başvuru yazılı olarak yapılmaktaysa imzanız,

b)             Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları için T.C. kimlik numarası, yabancı ülke vatandaşları için uyruğu, pasaport numarası veya varsa yabancı kimlik numarası,

c)              Tebligata esas yerleşim yeri veya iş adresi,

d)             Bildirime esas elektronik posta adresi, telefon veya faks numarası, ve

e)              Talep konusunun açıkça belirtilmesi gereklidir.

 

Başvuruların içeriğinde yukarıda sayılan bilgilerin bulunması mevzuat gereği zorunlu olup herhangi bir eksiklik halinde başvuru işleme alınamayacaktır.

 

8-      BAŞVURULARIN CEVAPLANDIRILMASI

Şirket’e gelecek ve ilgili kişinin taleplerini içeren Türkçe dilinde yazılmış başvurulara en kısa sürede ve en geç 30 (otuz) gün içerisinde elektronik posta veya fiziki mektup yolu ile cevap verilerek talep edilen gerekli işlemlerin yapılması ilgili birimlerimizce sağlanacaktır.

Kişisel Verileri Koruma Kurumu tarafından yayınlanan Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ (“Tebliğ”) kapsamında, cevaplama işleminin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi halinde, bu işlem, Tebliğ’de düzenlenen ücretlendirme esas alınarak ücretli olarak yerine getirilecektir.

 

 

Yeni Üye Kaydı

Zaten üye isen
Giriş yap Veya Şifreyi Sıfırla